Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Koľko môže v roku 2007 zarobiť SZČO - dôchodca (študent) aby neplatil poistné na zdravotné poistenie?

Otázka:

Som podnikajúci dôchodca (zamestnanie nemám, len podnikám na živnosť). Pri vyčíslení základu dane v daňovom priznaní využívam možnosť 40%-ných paušálnych výdavkov. Za rok 2006 som vďaka Vašim radám ušetril na poistnom na zdravotné poistenie, ktoré som neplatil preto, lebo môj vymeriavací základ bol len 40000 Sk. Ako to bude v roku 2007 - koľko môžem zarobiť v podnikaní tak, aby som nemusel ani za rok 2007 platiť poistné na zdravotné poistenie?

Odpoveď:

Najskôr odpoveď v súlade s aktuálne platným zákonom (28.10.2007).

Podľa § 13 ods. 9 zákona o zdravotnom poistení štát platí poistné za podnikajúceho študenta alebo dôchodcu, ak jeho vymeriavací základ neprevýši sumu rovnajúcu sa polovici úhrnu minimálnych miezd - pre rok 2007 je to suma 1/2 z 12 x 7600 Sk = 45600 Sk.

Z toho vyplýva, že hranica hrubého príjmu SZČO - študenta, dôchodcu, pri ktorej ešte nebude musieť platiť poistné na zdravotné poistenie za rok 2007, je suma 162640 Sk - pri predpoklade, že v roku 2007 neplatil žiadne poistné do Sociálnej poisťovne a že si uplatní 40% paušálne výdavky.

Ak platil poistné do Sociálnej poisťovne, uvedená hranica bude ešte vyššia.

Suma 162640 Sk je daná nasledovne.

Najskôr si určíme základ dane.

Pri hrubom príjme 162640 Sk sú paušálne výdavky 40% rovné sume 65056 Sk. Základ dane (bez odpočítania prípadných výdavkov na zdravotné poistenie) je 97584 Sk.

Vypočítame z toho ďalej vymeriavací základ SZČO na zdravotné poistenie. Ten vypočítame tak, že základ dane vydelíme konštantou 2,14.

Po vydelení 97584 deleno 2,14 dostaneme sumu presne 45600 Sk - tj. sumu polovice úhrnu minimálnych miezd za rok 2007 (1/2 z 12 x 7600 Sk).

Podnikajúci študent alebo dôchodca by sa preto mal snažiť udržať svoje hrubé príjmy za rok 2007 do hranice 162640 Sk.

A teraz odpoveď pri predpoklade, že v Národnej rade v novembri 2007 bude schválená novela zákona o zdravotnom poistení.

Po novom by štát mal platiť poistné na zdravotné poistenie študentov alebo dôchodcov v prípade, ak sú SZČO, ak ich vymeriavací základ neprevýši úhrn minimálnych miezd samoplatiteľa - pre rok 2007 to znamená limit 12 mesiacov x 4936 Sk = 59232 Sk.

Z toho vyplýva, že hranica hrubého príjmu SZČO - študenta, dôchodcu, pri ktorej ešte nebude musieť platiť poistné na zdravotné poistenie za rok 2007, je suma 211260 Sk - pri predpoklade, že v roku 2007 neplatil žiadne poistné do Sociálnej poisťovne a že si uplatní 40% paušálne výdavky.

Ak platil poistné do Sociálnej poisťovne, uvedená hranica bude ešte vyššia.

Suma 211260 Sk je daná takto

Najskôr si určíme základ dane.

Pri hrubom príjme 211260 Sk sú paušálne výdavky 40% rovné sume 84504 Sk. Základ dane (bez odpočítania prípadných výdavkov na zdravotné poistenie) je 126756 Sk.

Vypočítame z toho ďalej vymeriavací základ SZČO na zdravotné poistenie. Ten vypočítame tak, že základ dane vydelíme konštantou 2,14.

Po vydelení 126756 Sk deleno 2,14 dostaneme (po zaokrúhlení) sumu 59232 Sk.

Ak bude novela schválená, poistné na zdravotné poistenie nebude musieť za rok 2007 zaplatiť podnikajúci študent alebo dôchodca ak jeho hrubé príjmy za rok 2007 budú do výšky 211260 Sk.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Žiadne komentáre: