Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Druhý pilier: Vstup po 1.7.2008

Po 1.7.2008 dostávam veľa otázok, v ktorých sa ma najmä mladí ľudia (ale aj ich rodičia) pýtajú, ako je to vlastne s možnosťou vstupu do druhého piliera v prípade absolventov, ktorí v týchto dňoch získali svoje prvé zamestnanie, či začali podnikať.

V skratke možno povedať toto:

Mladí ľudia, ktorí sú ročníky 1986 a staršie, ak v období od 1.1.2005 až doteraz neboli dôchodkovo poistení - nemali zamestnanie, neboli povinne poistenou SZČO, neboli prihlásení v SP ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba - môžu do druhého piliera vstúpiť len počas 30 dní od vzniku dôchodkového poistenia. Znamená to, že ak takáto osoba ak chce byť v druhom pilieri, má čas 30 dní od vzniku zamestnania (pracovný pomer) alebo odo dňa vzniku povinného dôchodkového poistenia SZČO alebo odo dňa vzniku dobrovoľného dôchodkového poistenia na podpis zmluvy s DSS.

Inak je to v prípade ročníkov 1987 a mladších. Tí môžu do druhého piliera vstúpiť počas 6 mesiacov od vzniku dôchodkového poistenia.Znamená to, že takáto osoba ak chce byť v druhom pilieri, má čas 6 mesiacov od vzniku zamestnania (pracovný pomer) alebo odo dňa vzniku povinného dôchodkového poistenia SZČO alebo odo dňa vzniku dobrovoľného dôchodkového poistenia na podpis zmluvy s DSS.

Pozor si pritom treba dať na to, že zmluva s DSS bude zaregistrovaná v Sociálnej poisťovni a teda platná vtedy, ak v deň podpisu zmluvy bola daná osoba dôchodkovo poistená - mala zamestnanie alebo bola povinne poistenou SZČO alebo bola prihlásená v SP ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba.

Podrobnosti sa dočítate vo voľne dostupnom článku v internetovej encyklopédií mzdárov http://www.drak.porada.sk/. Kliknite tu: http://www.porada.sk/t86090-vstup-do-druheho-piliera-po-1-7-2008-a.html

Žiadne komentáre: