Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2015 - odvodová odpočítateľná položka

Vláda SR pripravuje od 1.1.2015 zníženie odvodov na zdravotné poistenie pre nízkopríjmových zamestnancov.

Uvedená zmena sa zatiaľ oficiálne neobjavila z medzirezortnom pripomienkovom konaní a z dostupných informácií vyplýva nasledovné.

V zákone o zdravotnom poistení sa zavedie tzv. odpočítateľná položka od vymeriavacieho základu vo výške 380 eur. Táto suma sa bude vzťahovať na zamestnancov v pracovnom pomere s mesačným príjmom do 380 eur.

Fungovať to bude podobne ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Vymeriavací základ zamestnanca na zdravotné poistenie sa zníži o sumu odpočítateľnej položky. Pri vymeriavacom základe do 380 eur tak po odpočítaní sumy 380 eur bude výsledný vymeriavací základ nulový a ani zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú fakticky platiť poistné na zdravotné poistenie.

Pri vymeriavacom základe nad 380 eur mesačne bude odpočítateľná položka postupne klesať. A to tak, že na každých 30 centov nad hranicu vymeriavacieho základu 380 eur odpočítateľná položka klesne o 1 euro.

Alebo si to povedzme inak: Pri každom jednom eure príjmu nad 380 eur sa odpočítateľná položka zníži o 3,33 eura.

Príklady

Pri vymeriavacom základe 398 eur sa odpočítateľná položka zníži o 18/0,3 = 60 eur a bude mať hodnotu 320 eur. Poistné sa tak vypočíta zo základu 398 - 320 = 78 eur.

Pri vymeriavacom základe 440 eur sa odpočítateľná položka zníži o 60/0,3 = 200 eur a bude mať hodnotu 180 eur. Poistné sa tak vypočíta zo základu 440 - 180 = 260 eur.

Pri vymeriavacom základe 494 eur dosiahne odpočítateľná položka nulovú hodnotu, pretože sa zníži o 114/0,3 = 380 eur a 380 - 380 = 0.

Znamená to, že zamestnanec s vymeriavacím základom 494 eur a vyšším si už odpočítateľnú položku neuplatní.

Dôsledok:

- zamestnanci s mesačným príjmom do 380 eur nebudú platiť odvody na zdravotné poistenie. Rovnako nebudú platiť odvody na zdravotné poistenie ani ich zamestnávatelia,
- zamestnanci s mesačným príjmom od 380 eur do 494 eur budú platiť nižšie odvody na zdravotné poistenie ako doteraz a rovnako ich zamestnávatelia,
- zamestnanci s mesačným príjmom od 494 eur vyššie na tom budú rovnako ako doteraz.

Treba zdôrazniť, že zamestnanci so zníženými respektíve nulovými odvodmi budú zdravotne poistení rovnako ako doteraz a nebudú žiadnym spôsobom diskriminovaní pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, spotrebe liekov a pod.

Zavedením tohto opatrenia bude zdravotníctvu chýbať suma približne 150 mil. eur, ktoré by mal zaplatiť štát zvýšením odvodov za poistencov štátu (deti, dôchodcovia, nezamestnaní..), inými slovami, výpadok zdravotných odvodov napokon zaplatia cez svoje dane všetci daňovníci.

Pozor:

- odpočítateľnú položku bude možné uplatniť si len pri pracovnom pomere,
- nemali by si ju uplatňovať ďalšie osoby, ktoré platia zdravotné odvody v rámci definície zamestnanca – napríklad ľudia pracujúci na dohody, konatelia a ďalší štatutári firiem, poslanci obecných zastupiteľstiev atď.,
- odpočítateľnú položku si nebudú môcť uplatniť ani SZČO – živnostníci, osoby v slobodných povolaniach, umelci, autori, znalci, tlmočníci, súkromní lekári...,
- ak má niekto viac pracovných pomerov, odpočítateľnú položku si bude môcť uplatniť len v jednom pracovnom pomere,
- v zdravotnom poistení je zavedené ročné zúčtovanie, preto rozhodujúci bude celoročný príjem zamestnanca z pracovného pomeru – obdobne ako je to pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň a uplatnení si nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Stav legislatívneho procesu

K 24.9.2014 zatiaľ nebola novela zákona o zdravotnom poistení zverejnená ani do medzirezortného pripomienkového konania. Ak sa má všetko stihnúť, legislatívny proces zrejme prebehne v skrátenom legislatívnom konaní, respektíve formou poslaneckých pozmeňovacích návrhov v NRSR. Pretože o uvedenej zmene sa "hovorí" ako o hotovej veci, mali by s touto zmenou počítať najmä SW spoločnosti aby ju načas stihli zapracovať do mzdových programov.

Účinnosť uvedených zmien sa predpokladá k 1.1.2015.

Žiadne komentáre: