Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Doktorandi - aké dobrovoľné poistenie si zvoliť?

Otázka:

Som doktorandom v 3. ročníku. Keďže nehrozí, že pôjdem na materskú dovolenku tak teraz neviem, čo by bolo pre mňa, resp. nás doktorandov mužov najvýhodnejšie. Aký vymeriavací základ použiť, neplatiť dôchodkové poistenie vôbec? To by som ale potom asi nemal nárok na invalidný dôchodok, keby sa mi stala nejaká nehoda. Prosím, poraďte, ako sa mám(e) zariadiť. Veľmi pekne Vám ďakujem (Martin).

Odpoveď:

Od 1.1.2008 bude mať podľa § 70 ods. 2 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení nárok na invalidný dôchodok aj doktorand, ktorý sa stal invalidom počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšil 26 rokov veku a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Preto ak spĺňate uvedené podmienky (denná forma štúdia, menej ako 26 rokov, trvalý pobyt) nemusíte sa kvôli riziku vzniku invalidity prihlasovať na dobrovoľné dôchodkové poistenie.

V prípade mužov - doktorandov odporúčam neprihlasovať sa na dobrovoľné poistenie vôbec. Dávať peniaze do dobrovoľného dôchodkového poistenia je pomerne nevýhodná investícia vzhľadom na výšku sadzieb a "neistú" návratnosť - do dôchodku pôjdete o 40 rokov... lepšie je ušetrené peniaze investovať do seba, sporiť si na byt atď.

Dobrovoľné nemocenské poistenie je možné odporúčať tomu, kto je často chorý - sadzba je pomerne nízka, dávky naopak pomerne vysoké. Pre toho, kto nerád "chodí po doktoroch", sú i to vyhodené peniaze.

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti je vo svojej podstate pre doktoranda nezmysel.

Žiadne komentáre: