Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Doktorandi a druhý pilier

Otázka:

Kvôli úrazu som sa osobne neprihlásila do II. piliera, neviem, či som bola do neho prihlásená sociálnou poisťovňou. Vy však doktorandom platiť si dôchodkové poistenie neodporúčate ako pridrahý systém. Môžem sa spýtať prečo, resp. čo považujete za jeho výhodnú aleternatívu?

Ak by som sa rozhodla si dôchodkové poistenie neplatiť, budem z II. piliera vyradená alebo sa budem môcť za 4 roky do systému vrátiť a opäť sporiť aj v II. pilieri?

Ak som sociálnou poisťovňou nebola zaradená do II. piliera, budem môcť doň vstúpiť po 1.1. ? Ak by som sa však rozhodla si teraz dôchodkové poistenie neplatiť, ale začať až o 4 roky znamená to, že do II. piliera už nebudem môcť vstúpiť?

Odpoveď:

Po prvé, dobrovoľné dôchodkové poistenie doktorandom a všeobecne nikomu neodporúčam preto, lebo je to "drahé". Usporené peniaze radšej investujte do svojho vzdelania, do splátok hypotéky alebo sporenia na byt, do cestovania alebo ich radšej utraťte v nejakej príjemnej spoločnosti priateľov a známych. Všetky uvedené investície sa Vám v budúcnosti zhodnotia lepšie, ako financovanie Sociálnej poisťovne alebo ako prostriedky uložené na dôchodkovom účte v II. pilieri.

Po druhé, počas prvého polroka 2008 sa druhý pilier "otvára". Ten, kto v ňom je, z neho môže vystúpiť a naopak ten, kto v ňom nie je, doň môže vstúpiť.

Preto si zistite v Sociálnej poisťovni, ako ste na tom a zariaďte sa ako uznáte za vhodné. Zostaňte v II. pilieri, vstúpte, vystúpte... čokoľvek urobíte, môžete urobiť aj ak počas prvého polroka 2008 nebudete dobrovoľne dôchodkovo poistená.

Pokiaľ ide o účasť v II. pilieri, nie je problém, ak nebudete počas štúdia dobrovoľne dôchodkovo poistená a odvody a príspevky do II. piliera začnete platiť až o niekoľko rokov v zamestnaní alebo pri podnikaní.

Žiadne komentáre: