Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Autor v médiách (január - marec 2008)

SME: Dôchodok a odvody (26.3.2008)
TA3: Praktické informácie k daňovému priznaniu (19.3.2008)
TREND: Sporiteľom na penziu...(18.3.2008)
Pravda: Na vyššiu materskú...(17.3.2008)
SME: Autori nemusia priznať...(13.3.2008)
SME: Daňové priznanie je pre študentov...(10.3.2008)
Pravda: Odvody sa zvýšia...(8.3.2008)
SME: Vláda komunikuje neférovo (6.3.2008)
SME: Dobrovoľné sporenie na penziu (6.3.2008)
SME: Tomanová zamlčuje argumenty (6.3.2008)
SME: Operátori ministerstva zavádzajú (6.3.2008)
SME: Penzisti môžu ušetriť na daniach (5.3.2008)
aktuálne.sk: Ministerská infolinka...(4.3.2008)
Expres: Rast platov...(4.3.2008)
SME: 800 tisíc...(3.3.2008)
Expres: To, či je výhodné sporiť...(27.2.2008)
SME: Ficove prepočty sa nepotvrdili (27.2.2008)
The Slovak Spectator: A country of millionaires? (25.2.2008)
SME: Byrokracia obťažuje matky (16.2.2008)
Pravda: Zúčtovanie poistného...(16.2.2008)
Expres: Ministerstvo práce už ohlásilo...(15.2.2008)
TA3: Mamičky musia po pôrode na úrady (15.2.2008)
Markíza: Vystúpili z druhého piliera (11.2.2008)
Expres: Rezort práce tvrdí... (7.2.2008)
Pravda: O peniaze na súkromnom penzijnom... (6.2.2008)
TA3: Téma dňa - 2. pilier (5.2.2008)
Expres: Ženám na materskej...(29.1.2008)
Pravda: Sociálnu poisťovňu zaplavujú matky s deťmi (29.1.2008)
SME: Zmenu penzijného fondu radšej neunáhlite (28.1.2008)
SME: Dôchodky a odvody (23.1.2008)
TREND: Rok pokoja v dôchodkoch neprišiel (22.1.2008)
Pravda: Pre matky prichystali viac byrokracie (22.1.2008)
SME: Rok 2014 bude bojom o solidaritu (15.1.2008)
TA3: Sporenie v 2. pilieri nevýhodné pre milión ľudí? (14.1.2008)
SME: Bernátek varuje ľudí pred druhým pilierom (14.1.2008)
Expres: Na daňovom priznaní za vaše dieťa môžete získať stovky korún (11.1.2008)
SME: Doktorandi prídu o peniaze (9.1.2008)
SME: O dôchodkoch (9.1.2008)
SME: Rozhodujú vek aj výplata (7.1.2008)
SME: Študenti a penzisti už nemusia robiť zúčtovanie odvodov (5.1.2008)
Expres: Dobrovoľní platcovia... (3.1.2008)
SME: Pracujúci dôchodca starobné poistenie platí (2.1.2008)

Žiadne komentáre: